GIỚI THIỆU CHUNG
​Tên gọi : CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI
Tên giao dịch quốc tế : Vinas A Luoi Mineral Joint Stock Company
Năm 2008: Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới được thành lập và đi vào hoạt động với tên viết tắt là VAM
Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
Năm 2010: Công ty tăng Vốn điều lệ lên: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
Năm 2012: Công ty tăng Vốn điều lệ lên: 17.249.980.000 đồng ( Mười bảy tỷ, hai trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng)
Năm 2014: Công ty tăng Vốn điều lệ lên 30.079.360.000 đồng ( Ba mươi tỷ, không trăm bẩy mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng): Công ty phát hành 206.938 cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho 306 cổ đông với ntỷ lệ 12%; phát hành 50.000 cổ phiếu thưởng và 1.026.000 cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

Lĩnh vực kinh doanh:
- Khai thác và chế biến khoáng sản.
- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Xây dựng các công trình dân dụng.
- Xây dựng các công trình Công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thủy điện, bến cảng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, khu du lịch.
- San lấp mặt bằng.
- Vận chuyển hàng hóa bằng ô tô.
- Xây dựng nhà các loại
- Phá dỡ
- Bán buôn ô tô  và xe có động cơ khác
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu ( trừ gỗ, tre, nứa ) và động vật sống
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại ( không bao gồm bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác)
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác  trong xây dựng
- Bán buôn tổng hợp
- Trồng rừng và chăm sóc rừng
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
- Cho thuê xe có động cơ
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
- Lắp đặt hệ thống điện
ĐỂ CHÚNG TÔI PHỤC VỤ BẠN TỐT HƠN ! GÓP Ý