Giới thiệu

Năm 2008, Công ty cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3103000271 (Mã số hiện nay là 3300529819) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 21/1/2008 với tên viết tắt là VAM. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 9 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và  gần đây nhất vào ngày 02/08/2016.

Hình ảnh hoạt động

Đối tác - Khách hàng